sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ

Cám mì

Cám mì
Cám mì
Cám mì trắng
Cám mì trắng
Cám mì đỏ
Cám mì đỏ
Cám mì viên
Cám mì viên

Bột mì

Bột mì
Bột mì

Soy Protein Concentrate (SPC)

Soy Protein Concentrate (SPC)
Soy Protein Concentrate (SPC)

Feed Soybean Lecithin Oil

Feed Soya Lecithin
Feed Soya Lecithin

Dầu cọ