Soy Protein Concentrate (SPC)

SPC được sản xuất bằng phương pháp tách béo từ hạt đậu nguyên chất và xử lý nhiệt hoặc trộn lẫn với các dung môi hữu cơ khác. SPC có dạng bột, hàm lượng Protein 65%  

Liên hệ: (028) 6260 2389