TỔNG KẾT RÚT KINH NGHIỆM

13/02/2023

Như thường lệ hàng tháng, tập thể Kinh doanh ngồi cùng nhau tổng kết hoạt động kinh doanh và triển khai kế hoạch cho thời gian tới.

Chị Trần Thị Kim Yến – Giám đốc, đã có những nhận xét về tình hình tiêu thụ và biểu dương cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng.

Đội ngũ kinh doanh cùng chung tay đoàn kết quyết tâm vượt qua mọi thử thách !