sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ

Chia sẻ lên:
Bột mì

Bột mì

Giá sản phẩm:
Liên hệ VNĐ

Mô tả chi tiết

Protein : 9.0% - 12,0% Gluten ướt: 24,0% - 33,0% , Protein: 13,5% - 14,5% Hàm lượng tro: ≤ 1%

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Bột mì
Bột mì